Tajemnice Starego Miasta – Park Staromiejski (ok. 2 godz., od II klasy szkoły podstawowej)

Gra miejska z wykorzystaniem kart pracy dostosowana do wieku uczniów. Może być uzupełniona o warsztaty plastyczne w siedzibie schroniska oraz projekcję filmu „Zaginiony kwartał”. Podczas gry odkrywamy m.in. gdzie płynie rzeka Łódka, który król nadał Łodzi prawa miejskie oraz w którym miejscu stała synagoga Altshtot.


Park Staromiejski (park Śledzia)

Park Staromiejski posiada trochę mylącą nazwę. Sugeruje ona bowiem, iż jest to jeden z najstarszych łodzkich parków, podczas gdy powstał dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nazwa więc odnosi się nie do jego wieku, ale miejsca, w którym został założony, a mianowicie najstarszych mijeskich terenów, które zamieszkiwane były przez ludzi jeszcze przed nadaniem Łodzi praw miejskich w 1423 r. Miejsca, ktróre w XIX w. było silnie zurbanizowane i zamieszkałe głównie przez ludność żydowską. Stały tu liczne kamienice, ryneczek rybny, jatki, synagoga, browar, a nawet fabryka czekolady. Większość tych budynków została zniszczona przez Niemców podczas II wojny światowej, w ramach oddzielania getta łódzkiego od reszty miasta. Cała historię tego miejsca można obejrzeć na wspaniałym, krótkim filmie zrealizowanego przez Adam Brajtera w ramach projektu: "W poszukiwaniu zaginionego kwartału", finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Orange. Jego uzupełnieniem jest makieta prezentowana w Muzuem Miasta Łodzi.