Numer ogłoszenia: 608763-N-2018 z dnia 27.08.2018 r.

II etap remontu pokoi sypialnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ulicy Zamenhofa 13 oraz remontu trzech pokoi administracyjnych w budynku Schroniska przy ul. Legionów 27 w Łodzi. Dotyczy budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego: przy ul. Zamenhofa 13 oraz przy ul. Legionów 27
 

Informacja dla wykonawców (2018-09-18)

Informacja dla wykonawców

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu

 - rysunek A11 - załącznik do odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna):

- Dokumentacja projektowa (część opisowa i graficzna)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiary robót