Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 27.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych pełni funkcję kontaktową pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..       
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia na terenie placówki.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest m.in. art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917)…
5. Monitoring obejmuje: elewacje budynku, drzwi wejściowe główne oraz poboczne, parking. (boiska szkolne, parkingi przed budynkiem szkolnym, szatnie, aule i korytarze.
6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
7. Dane osobowe z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu dane podlegają zniszczeniu.
8. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie placówki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie placówki.
12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.