Klauzula informacyjna


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest    Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 27

Celem przetwarzania jest    udostępnienie strony internetowej

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony obowiązek wywiązania się z art.6 ust.1 lit c RODO
Odbiorcami danych osobowych są    organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
Pana/ Pani dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
Ma Pan/ Pani prawo do    

  •     dostępu do treści danych osobowych
  •     sprostowania
  •     ograniczenia przetwarzania
  •     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  •     informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)
  •      wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej jest dobrowolne.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.