Formularz rezerwacyjny

:
:
:
:
:  Legionow      Zamenhofa
:
:
:
:
:

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi i zobowiazuję się do jego przestrzegania.