Formularz rezerwacyjny

Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 121 miejsc noclegowych w 2 obiektach:
przy ul. Legionów 27 - 72 miejsca
przy ul. Zamenhofa 13 - 49 miejsc  

ZASADY REZERWACJI GRUPOWEJ

ZAPYTANIE WSTĘPNE
Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o upewnienie się, czy dysponujemy wolnymi miejscami w wybranym przez Państwa terminie dzwoniąc pod numery telefonu, wysyłając e-maila do wybranego obiektu lub korzystając z niżej zamieszczonego formularza.

+48 42 630 66 80  e-mail: recepcja@yhlodz.pl   dot. siedziby przy ul. Legionów 27
+48 42 636 65 99  e-mail: recepcja2@yhlodz.pl dot. obiektu przy ul. Zamenhofa13 

ZAMÓWIENIE
Po uzyskaniu wstępnej informacji, zamawiający składa w formie pisemnej zamówienie 1  
(e-mail, pismo do wybranego obiektu) zawierający m.in.

- nazwę i adres szkoły lub organizatora
- dane do wystawienia faktury VAT
- imię i nazwisko kierownika grupy, telefon kontaktowy
- liczbę i płeć uczestników
- termin pobytu w schronisku
- dzień i godzinę przybycia grupy
- dodatkowo zamawiane usługi

Zamawiający otrzymuje od Schroniska potwierdzenie rezerwacji, które zawiera kalkulację kosztów, określenie wysokości zaliczki:
- za pierwszą dobę, w przypadku pobytu dłuższego
- lub 30% ceny noclegu, w przypadku rezerwacji jednej doby
Określona jest też data, do której powinna zostać wpłacona zaliczka tj. 14 dni od otrzymania potwierdzenia.

Nieuiszczenie ustalonej kwoty zaliczki w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja ze wstępnej rezerwacji.

Po wpłaceniu zaliczki, zamawiający na 7 dni przed planowanym przybyciem do Schroniska dokonuje pisemnego potwierdzenia ostatecznej liczby uczestników.

Zwrot zaliczki może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych, po pisemnym anulowaniu zamówienia nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem pobytu oraz akceptacją dyrektora.

Kierownik grupy, najpóźniej w dniu przyjazdu,  przekazuje wypełnioną listę uczestników.

Wzory pism:

  1. zamówienie
  2. lista uczestników

nazwa:
panstwo:
email:
nr tel.:


data przyjazdu: data wyjazdu: ilosc nocy: ilosc osob: budynek:
Legionów   Zamenhofa 

terminow


uwagi i pytania
dane do faktury: