XX Łódzkie Targi Edukacyjne - wycieczka

Drugiego dnia XX Łódzkich Targów Edukacyjnych nasze Schronisko zorganizowało imprezę towarzyszącą, na której nasi goście - dyrektorzy i pracownicy Schronisk z Gdańska, Olsztyna, Siedlca, Krakowa, Brzeska, Zakopanego, Złotoryi, Prudnika, Brzegu spotkali się z dyrektorami łódzkich szkół. Po zaprezentowaniu oferty pobytu obydwie grupy udały się na wspólną wycieczkę autokarową - "Nowe kulturalne centrum Łodzi" z przewodniczką PTTK Elżbietą Pędziwiatr. W programie było zwiedzanie Cerkwi prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego, Dworca Fabrycznego, nowej ścieżki dydaktycznej "Przetwarzanie Energii" w Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Synagogi Reicherów.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, a także gospodarzom zwiedzanych obiektów - księdzu Jakubowi Dmitrukowi oraz Pawłowi Barczyńskiemu i Michałowi Kędzierskiemu z Centrum Nauki i Techniki EC1.

XX Łódzkie Targi Edukacyjne

Już po raz XX w Łodzi, podczas dwóch dni – 2  i 3 marca, odbyły się Łódzkie Targi Edukacyjne. Tym razem, na nasze zaproszenie przybyli dyrektorzy Schronisk z różnych rejonów Polski, by wspólnie promować Katalog Szkolnych Schronisk Młodzieżowych. Przedstawiona oferta zachęcała młodzież i nauczycieli z łódzkich szkół do podróży oraz poznawania ciekawych miejsc związanych z szeroko pojętym krajoznawstwem w oparciu o tanią sieć noclegową Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.

Serdecznie dziękujemy za przybycie dyrektorom oraz pracownikom Schronisk z Gdańska, Olsztyna, Siedlca, Krakowa, Brzeska, Zakopanego, Złotoryi, Prudnika, Brzegu.


 

 

 


 

Okrywcy Łodzi IV

To już czwarty raz mogliśmy spotkać się na uroczystym podsumowaniu projektu edukacyjnego „Odkrywcy Łodzi”. Tym razem odbyło się ono w Centrum Dialogu im. M. Edelman, w którym prowadzone były warsztaty w ramach jednej z naszych sześciu tras.

Uroczystość uświetnili: Elżbieta Wilczyńska, Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Ryszard Mamenas, Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Łódzkiego, Zbigniew Frączyk, Dyrektor Regionalnej Organizacji Województwa Łódzkiego, Ewa Wilczyńska, zastępca Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół biorących udział w projekcie.

Po powitaniu gości, dyrektor Schroniska, Iwona Jędrzejczyk zaprosiła wszystkich do obejrzenia krótkiego filmu „Bogactwo Łodzi”,  który w wielu aspektach podsumowywał tegoroczne odkrywanie Łodzi. Następnie przewodnicy przypomnieli, zilustrowane licznymi zdjęciami, trasy wycieczek. Nie da się jednak ukryć, iż wszyscy uczniowie czekali na tradycyjny już quiz z nagrodami sprawdzający wiedzę. Na końcu uroczystości, wszystkie szkoły otrzymywały od nas pamiątkowe dyplomy wręczane przez zaproszonych gości.

Dziękując wszystkim za przybycie i pomoc w realizacji projektu cały czas zastanawiamy się, co będziemy odkrywać w przyszłym roku:)

 


Odkrywcy Łodzi III - uroczyste podsumowanie

Dnia 15.12.2015 r. w dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji projektu edukacyjnego „Odkrywcy Łodzi” realizowanego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W programie uczestniczyło ponad 3 tysiące uczniów i nauczycieli z 44 łódzkich szkół podstawowych i placówek specjalnych. Każda ze szkół uczestniczyła w 3 lub 4 z 6 proponowanych tras tematycznych:

 „Dlaczego lew jest królem zwierząt?” – zwiedzanie ZOO, zajęcia edukacyjne o zwyczajach i pochodzeniu egzotycznych oraz chronionych gatunków zwierząt.

„Wszystkie kolory świata” – zajęcia ekologiczne połączone ze zwiedzaniem Ogrodu Botanicznego poświęcone botanice, gatunkom unikatowym i chronionym.

„Latający dywan” – zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa, przybliżające dawne zawody m.in.  krawca, tkacza i prządki oraz warsztaty rękodzielnicze poświęcone technikom dekoracji.

„Sportowa Łódź” – zajęcia na temat historii łódzkiego sportu, historii starożytnych i nowożytnych  igrzysko olimpijskich w Muzeum Miasta Łodzi, Oddział Sportu i Turystyki, zwiedzanie i zajęcia sportowe na płycie głównej w Hali Sportowej MOSiR.

„Każdy może być artystą” - zwiedzanie Muzeum Sztuki w Łodzi, Oddział MS2 wraz z warsztatami edukacyjnymi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym o sztuce niefiguratywnej.

„Sportowa Łódź na bis” – zwiedzanie Stadionu Miejskiego, poznanie historii obiektów sportowych przy al. Unii 2, spotkanie z piłkarzami.

     Miniona edycja realizowana była we współpracy z Zielenią Miejską, Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi,  Muzeum Sztuki, PTTK Oddziałem Łódzkim i MOSiR w Łodzi.

 Uroczyste podsumowanie uświetnili swą obecności:

Tomasz Trela –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi, Sylwester Pawłowski - przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej i Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Małgorzata Bartosik - wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej, Marcin Zalewski - Radny Rady Miejskiej, Anna Werbińska-Nowak - kierownik Oddziału Organizacyjno-Administracyjnego Wydziału Edukacji, Eryk Rawicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Grażyna Bolimowska - Z-ca Dyrektora Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Maja Wójcik - Z-ca Dyrektora Muzeum Sztuki, Jolanta Wojciechowska –konsultant ŁCDN i KP, Cezary Piotrowski - członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Ryszard Mamenas - Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Łódzkiego, Ewa Wilczyńska, Jadwiga Kotwicka - Prezes i Z-ca Związku Nauczycielstwa Polskiego  Oddziału Łódź-Śródmieście.

W trakcie uroczystości wystapiła Bałucka Kapela Podwórkowa w składzie:
Czesław Grącki, Ryszard Ścibór, Mirosław Klepaczka

           


Fotoreportaż z remontu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi mieszczącego się na ul. Legionów 27. Rewitalizacja tego zabytku zrealizowana została w ramach miejskiego programu MIA100 kamienic.